Välkommen till dressyrträning med instruktör från Splitrivers Kennel. Vi erbjuder professionell utredning, rådgivning och privat träning, en skräddarsydd utbildning för dej och din hund. 

 I utbildningen ingår följande.

• Grunddressyr, alla moment.

• Vändsignal

• Skotträning

• Ståndanlagstest

• Lugn i flog och skott

• Vi erbjuder även praktisk jaktträning på skogsfågel under aug-oktober. Träningen omfattar samtliga moment under  jaktprovsliknande former. Enskilt eller i mindre grupp 1- 3 hundar per tillfälle/dag.

 

 

Under vissa delmoment används rapphöns för den optimala träningen av din hund.

Grunddressyrkurs hålles för enskilda hundekipage eller grupper under tiden 20/5 - 15/11 efter överenskommelse. 

Plats: Gammla skolan i Åskiljeby, Storumans Kommun.

Max 4 hundar per tillfälle/350kr/timme och hund (ca:4 timmar)

500kr/timme med 1 hund per tillfälle (ca:4 timmar)

 

För varje rapphöna som används vid uppflogsträning tillkommer 180kr/fågel i avgift. 

Praktiskt jaktträning: pris 1200Kr/Dag och hund.

Boende: Åskilje Holidays Lappland Sweden, Familjen Parker. Fullt utrustade lägenheter från 750kr/dygn.