Intensivkurs Jägarexamen

Vill du så kan jag hjälpa dej eller dina vänner med jägarexamen i raketfart, en intensivkurs för vuxna på 24 timmar fördelat på 2 helger lör-sönd. Veckodagarna mellan helgerna läser du själv. Plats Åskiljeby inom Storuman kommun i Södra Lappland . 

Pris: 3500kr/deltagare. Kurslitteratur ingår i kursen.

Boende:  Åskilje Holidays Lappland Sweden, Familjen Parker. Fullt utrustade lägenheter 750kr/dygn. 

Arrangör, föreläsare, skjutinstruktör, Splitriver Production/ Ingvar 

Övningsskytte.

Nu finns även möjligheten till  att träna lerduveskytte inför jakten eller inför uppskjutningen av jägarexamen.

Duvor och skott finns att köpa vid träningstillfället

Lån av bössor kan ordnas. 

Deltagare samordnas i mindre grupper om 3-4 ,skyttar.

Tid: Dag och kvällstid, bokning 0702618072

 

Övningsskytte inför uppskjutning av jägarexamens med Åsa Widén

Vilt och landskapsvård. Det vanligaste målet med att nyanlägga, återskapa eller restaurera en tidigare utdikad våtmark, är att få tillbaka det forna fågellivet, ett vackrare landskap med en rikare fauna och flora, eller en våtmark avsett för jakt eller fiske. Att bibehålla områdets naturvärden och funktioner under en lång tid framöver, samt att öka din jord/skogsfastighets mervärde. Jag hjälper till med viktiga frågor som uppkommer när du som kund väljer att anlägga en våtmark eller ett viltvatten. Att samråda med myndigheter, angränsande markägare, välja rätt läge i terrängen, ekonomiskt eller tekniskt genomförbart utifrån det läget din mark befinner sig i. Jag ger tips och rådgivning med förslag på olika åtgärder, såsom häckningsanvisningar, öar, utfodringsflottar, andkorgar och holkar, plantering av skydds och våtmarksväxter i och runt våtmarken. Jag erbjuder även praktisk rådgivning vid uppfödning och utsättning av änder och fältvilt, införskaffning och transporter. Predatorjakt med vapen/ fällor på uppdrag eller som utbildning. Välkommen att kontakta mig. Mvh. Ingvar