Vilt och landskapsvård. Det vanligaste målet med att nyanlägga, återskapa eller restaurera en tidigare utdikad våtmark, är att få tillbaka det forna fågellivet, ett vackrare landskap med en rikare fauna och flora, eller en våtmark avsett för jakt eller fiske. Att bibehålla områdets naturvärden och funktioner under en lång tid framöver, samt att öka din jord/skogsfastighets mervärde. Jag hjälper till med viktiga frågor som uppkommer när du som kund väljer att anlägga en våtmark eller ett viltvatten. Att samråda med myndigheter, angränsande markägare, välja rätt läge i terrängen, ekonomiskt eller tekniskt genomförbart utifrån det läget din mark befinner sig i. Jag ger tips och rådgivning med förslag på olika åtgärder, såsom häckningsanvisningar, öar, utfodringsflottar, andkorgar och holkar, plantering av skydds och våtmarksväxter i och runt våtmarken. Jag erbjuder även praktisk rådgivning vid uppfödning och utsättning av änder och fältvilt, införskaffning och transporter. Predatorjakt med vapen/ fällor på uppdrag eller som utbildning. Välkommen att kontakta mig. Mvh. Ingvar