Vid trofe`montreing av bäverfäll ingår fåning, torrberedning, lagning av skottskada, puffat huvud med ögon och kantklippt filt. Pris: 2050 kr

Trofémontering av följande arter erbjuds : Rådjur, älg, bäver, räv, grävling. Åtgärd: kokning, blekning, sköld och montering. Älg 2495 kr +300 kr vid färgning. Rådjur: hel överdel, 500 kr + 100 kr vid sågning + 100 kr vid färgning.

Vid trofe`montreing av grävlingsfäll ingår Flåning, torrberedning, lagning av skottskada, puffat huvud med ögon och kantklippt filt. Pris: 1950 kr

Vid trofémontering av kranier, ingår sköld, kokning, blekning samt antisprickbehandling av tänder Priser: Räv 650 kr Bäver 900 kr Grävling 650 kr Tänder/bäver 550 kr på rund sköld.

Betar/Vildsvin 900 kr med exklusivt eklöv i guld, silver eller brons på rund sköld.