Suhlegan Kelly

Kellys meriter, Jaktprov: 2 st. 1:a pris Ukl /fjäll med HP  1 st 3:e pris Ökl/Fjäll Utställning: Excellent, Cert, BIR, CACIT, Höfter: HD C

Det som kännetecknar Suhlegan Kelly är hennes dressyrbarhet/jaktlust och viljan att fullfölja sina arbetsuppgifter även under svårare former. Redan under sina första kontakter med fågel så fanns en medfödd ståndegenskap hos Kelly som jag gillar skarpt. En händelse som utspelades när Kelly var ca 1år och den första riktiga jaktträningen på fjället påbörjades. Vi var på väg ned från fjället från det fasta underlaget ned mot bilen där snöförhållandet var helt av en annan karaktär än det vi nyss lämnat bakom oss. Dvs. snön bestod av lössnö i knähöjd, och där en trött unghund följde tätt efter i skidspåret. Någonstans efter nedfarten från fjället ner mot bilen upptäcker jag att Kelly saknas. När hon inte kommer efter en tid så påkallar jag henne genom en vissling, fortfarande ingen hund gör sej synlig, viket får mej att kontrollera min GPS. Hunden står….120 meter bort och 60 meter från skidspåret. När jag väl kommer mej för att kontrollera vad som hänt visar spåret att Kelly avvikit vinkelrätt från skidspåret och står delvis gömd under grenverket vid en större gran utan att jag upptäcker någon fågel. Kelly vänder blicken mot mej som om hon försöker säga, ser du inte fågeln? Varpå jag ger henne tillåtelse att resa, och mycket riktigt upp går en dalripa 20 meter bort och jag ger kommando -"stanna" vilket hon accepterar till fullo. 

Att vara unghunds ägare i sådana situationer känns helt overkligt just i den stunden, men vid en senare analys av händelsen visar det hur viktigt det är att i avelsarbetet prioritera hundar med de rätta jaktliga egenskaperna och som slutligen gagnar rasen för vad den är avsedd att användas till. Vid ett flertal tillfällen följande vecka presenterade Kelly fågel på ett förnämligt sätt i alla moment som krävs för en jaktbar situation, både i sättet att finna fågel liksom i sin fågelhantering. Vid ett par tillfällen gjordes helt otroliga arbeten där Kelly avancerade ett hundratal meter innan hon beslöt att stanna med ripor inom synhåll och presentera dessa på ett jaktbart sätt. Likaså att respektera fågel när dessa lättade, utan eftergång. Kelly har fungerat lika bra i motvind som i sina medvinds sök sedan injagningen påbörjades. En styrka som har gett resultat under jaktproven.

Kelly har under 2015-16 genomgått 4 jaktprov på fjäll och ett skogsprov i ungdomsklass, samt 1 jaktprov ÖKL som ligger till grund för min utvärdering med stöd av de jaktprovberättelser som jaktprovs-domare fastslagit. De bedömningarna som framhävs är främst, jaktlust med ett resultat på 5,5p av idealiska 6.0p. Självständighet 6.0p av idealiska 6.0p. Sökbredd med ett resultat på 4,2p av idealiska 4,0p. Reviering med ett resultat på 4,2p av idealiska 4,0p. Samarbete med ett resultat på 4,2p av idealiska 4,0p. 

En hund som dessutom har en djärv resning och med en exakt precision i ståndet, en bedömning som utelämnats i jaktprovberättelserna, men som jag personligen vill framhäva som en mycket god jaktlig egenskap hos en stående fågelhund. En annan god egenskap är den jaktlust som Kelly innehar när hon medvetet söker fågel i hög fart utan att påverkas av dåliga yttre förhållanden eller behöver manas på för att utföra sin uppgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

Första jaktdagen ägnas åt lydnadsdressyr i vattenmiljö 2020

Jaktdag 2 lydnadsträning i skogsmiljö utan fågel

Våra 3 hundar från vänster, Splitrivers Coxa, Splitrivers Acqua och Suhlegan Kelly

Splitrivers Acqua

Splitrivers Acqua meriter, Jaktprov 1:a pris Ukl/fält. 1:a pris Ukl/Fjäll 1:a pris Ukl/Skog 2:a pris Ukl/Skog 2x2:a pris Ökl/Fjäll 1:pris Ökl/fjäll Höfter: HD/A

En hund från vår egen uppfödning efter Suhlegan Kelly och Raunakkens Cox. En 3 åring som respekterar fågel i alla lägen. En hund som medvetet söker fågel på ett utmärkt sätt. En hund som aldrig gjort mej besviken sedan hon förstått innebörden av min dressyr. Acqua är en talangfull tik som jagar med fart, stil och idensitet i sitt sök. En hund som får med sej anvisad mark i bredd och djup med framdrift i alla vindriktningar. 

Acqua har under åren 2017-18-19 genomgått 6 skogsprov 6 fjällprov och 1 fältprov som ligger till grund för min utvärdering och med stöd av de jaktprovsberättelser som jaktprovsdomare fastslagit. Med följande resutat: Jaktlust 4.85p av idialiska 6.0p. Fart 4.90p av idealiska 6.0p. Stil 5.00 av ideliska 6.0p Självständighet 4.50p av idealiska 6.0p. Sökbredd med resultat 3.00p av idealiska 4.0p. Reviering med ett resultat av 3.57p av idealiska 4.0p. Samarbete 3.85p av idealiska 4.0p.

Förklaring till jaktprovskritik. Jaktlust: 4.85p motsvarar bedömning god till mycket hög intensitet. Fart: 4.90p motsvarar God fart till mycket god fart Stil: 5.00p motsvarar mycket god stil Självst.4.50p motsvarar  till övervägande del självständig Sökbredd: 3.00p motsvarar god sökbredd Reviering: 3.57p motsvarar övervägande utmärkt reviering Sammarbete: 3.87p motsvarar: övervägande utmärkt sammarbete.

 

 

 

 

Acqua tar stånd vid rapphönsburen.

Acqua i stånd på en mindre flock ripor

En bild från Tärnafjällen när vi tränade medvindsök, och lyckades fälla fågel

Splitrivers Coxa

Splitrivers Coxa är vårt senaste tillskott, en valptik från Splitrivers Acua och Sigfrid från Crilos kennel. En valp som jag hoppas mycket på.

Coxa på spaning efter småfåglar