Valpförsäljning

Suhlegan Kelly 8 veckor

Det som jag kräver av en valpköpare är i första hand, att hunden bor till största delen inomhus med familjen. Att valpköpare arbetar med ett tydligt mål att dressera, jaktprovsmeritera, fastställa HD status, ställa ut hunden för bedömning och slutligen jaga fågel över den på ett professionellt sätt.

Vidare så vill jag veta din ålder, utbildning, arbete och familjeförhållanden, vart (geografiskt) tänker du jaga med den?  Vilka erfarenheter har du sedan tidigare av stående fågelhund? Har du någon i din närhet som kan jakt över fågelhund ?(mentor)

Frågorna är många men det är mitt sätt att placera valparna till ett hem där valparna används för sitt jaktliga ändamål, samt gagnar rasen och min uppfödning.

 

Skicka vänförfrågan på Facebook, till Ingvar Johansson i Åskiljeby så är du med på resan till att äga en valp från vår uppfödning

Mitt stöd till dej som valpköpare kommer att bestå av goda råd, korta filmer från mina tidigare hundars träning, valpträff på mina ägor med grundläggande dressyr. Jag erbjuder dessutom skotträning, ståndanlagstest på rapphöns, lugn i flog och skott, och slutligen praktisk jakt över egen hund på mina skogsmarker.